JS面对对象编程(00编程)

文章目录[隐藏]

创建对象的三种方式

 1. 单体模式
var Teacher = {
  name = "mingzi",
  age = 18,
  showName:function()
  return this.name;
}
Teacher.showName();
 1. 原型模式属性放在构造函数里,方法放在原型上
function Teacher(name,age){
  this.name = name;
  this.age = age;
}
Teacher.prototype.showName = function(){
  return this.name;
}

var mingzi = new Teacher("小明",18);
mingzi.showName();
 1. 伪类模式
class Teacher{
  constructor(name,age){
    this.name = name;
    this.age = age;
  }
  showName(){
    return name;
  }
}

var mingzi = new Teacher("小明",age);
mingzi.showName;

小趣

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

2 条评论

 1. 前端是个好东西

  • 小趣

   是的啊😀

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

 • 友情链接:
 • 1梦博客
 • DYBOY
 • Norsl
 • TRY博客
 • 免费论文查重
 • 星宇博客
 • 暗盾安全
 • 站长导航网
 • 青衫慧博客
 • 微信扫一扫

  微信扫一扫

  微信扫一扫,分享到朋友圈

  JS面对对象编程(00编程)
  返回顶部

  显示

  忘记密码?

  显示

  显示

  获取验证码

  Close